Портфолио

Към 2024 разполагаме със следните собствени бизнес имоти - 2 офиса, 3 магазина и 2 склада с различна големина находящи в източната част на град София

Услуги

Предлагаме набор от различни услуги насочени към юридически и физически лица.

 • Отдаване под наем краткосрочно и дългосрочно

 • Скландиране на стоки

 • Наем за помещения за събития

 • Управление

  Предлагаме управление на недвижими имоти /магазини, складове, офиси, апартаменти.

  Ние се грижим за всичко – от ангажимент към наематели през доставчиците на комунални услуги до ремонти за освежаване и озеленяване пред обекта. Вие само получавате наемите си, ние се грижим за цялата оперативна дейност срещу 15% комисионна от наемната цена.

  Контакти

  Адрес: София 1715, Младост 4, блок 482, офис 5.
  Телефон 024918875
  Имейл: info@boxon.bg
  Понеделник до петък 09-18 часа